093 908 2017
Trang chủ Khóa đào tạoĐÀO TẠO Anh Văn chuyên ngành du lịch

Anh Văn chuyên ngành du lịch

Ngày đăng: 21/11/2016

Tôi là giáo viên đã có nhiều năm dạy anh văn giao tiếp, anh văn thương mại cho người đi làm.

- Anh văn giao tiếp: luyện phát âm chuẩn, luyện nghe nói đọc viết
- Anh văn thương mại dạy cho người đi làm bên xuất nhập khẩu
- Anh văn ngữ pháp cho học sinh, lấy lại căn bản anh văn cho học sinh
Xin liên hệ 0165 854 6695
Các khóa đào tạo khác

Fanpage

Rate

Du lịch