093 908 2017
Trang chủ Khóa đào tạoĐÀO TẠO Tiếng Nhật sơ cấp

Tiếng Nhật sơ cấp

Ngày đăng: 15/11/2017
Ngày 1:    Phần 1: Đọc qua bảng chữ ひらがな(Hiragana)
Phần 2: Học 4 câu chào hỏi cơ bản
Phần 3: Học 3 hàng đầu bảng chữ cái ひらがな(Hiragana) gồm あ、か、さ
Phần 4: Học 5 số đếm
Phần 5: Luyện tập
 
Ngày 2:      Phần 1: Học các câu chào hỏi tiếp theo
Phần 2: Học 3 hàng tiếp  た、な、は.
Phần 3: Học cách viết của 3 hàng đầu đã học trong ngày 1: Hàng あ、か、さ
Phần 4: Học số đếm
Phần 5: Luyện tập
 
Ngày 03:      Phần 1: Học các câu chào hỏi tiếp theo
Phần 2: Học một số từ vựng
Phần 3:Học các hàng còn lại bảng chữ Hiragana: ま、や、ら、わ.
Phần 4: Học cách viết của 3 hàng đầu đã học trong ngày 1: Hàng た、な、は
Phần 5: Học các số đếm tiếp theo
Phần 6: Học nâng cao _ Tập đọc từ vựng
Phần 7: Luyện tập
 
Ngày 04:     Phần 1: Học các câu chào hỏi tiếp theo.
Phần 2: Học bảng phụ 1 Hiragana (Bảng Dakuon).
Phần 3: Học Một số từ vựng.
Phần 4: Học cách viết của các hàng còn lại: hàng ま、や、ら、わ.
Phần 5: Học số đếm tiếp theo.
Phần 6: Luyện tập.
 
Ngày 05 :      Phần 1: Học các câu chào hỏi tiếp theo.
Phần 2: Học trường âm.
Phần 3: Học một số từ vựng.
Phần 4: Học xúc âm.
Phần 5: Học số đếm tiếp theo.
Phần 6: Luyện tập.
 
Ngày 06:       Phần 1: Học cách tự giới thiệu bản thân.
Phần 2: Học bảng phụ 2 hiragana (bảng ảo âm - Youon).
Phần 3: Học một số từ vựng.
Phần 4: Học cách giới thiệu nghề nghiệp bản thân.
Phần 5: Học số đếm tiếp theo.
Phần 6: Luyện tập.
 
Ngày 07:       Phần 1: Học các câu đàm thoại tiếp theo.
Phần 2: Học bảng chữ Katakana hàng: ア、カ、サ、タ、ナ.
Phần 3: Học một số từ vựng.
Phần 4: Học cách viết hàng ア、カ、サ、タ、ナ.
Phần 5: Học đếm tuổi.
Phần 6: Luyện tập.
 
Ngày 08:       Phần 1: Học cách tự giới thiệu bản thân tiếp theo.
Phần 2: Học bảng chữ Katakana hàng: ハ、マ、ヤ、ラ、ワ.
Phần 3: Phân biệt các chữ giống nhau.
Phần 4: Học một số từ vựng.
Phần 5: Học cách viết hàng ハ、マ、ヤ、ラ、ワ.
Phần 6: Luyện tập.
 
Ngày 09:      Phần 1: Ôn tập các câu chào hỏi.
Phần 2: Ôn tập bảng chữ cái (đọc từ vựng).
Phần 3: Ôn tập các từ vựng đã học.
Phần 4: Ôn tập số đếm.
Phần 5: Ôn tập, tự giới thiệu bản thân.
Phần 6: Tập đọc đoạn văn.
Phần 7: Luyện tập
Các khóa đào tạo khác

Fanpage

Rate

Du lịch