093 908 2017

Phái cử

Cập nhật: 24/10/2016
Lượt xem: 562

Số lượng đăng ký phái cử thực tập sinh sang Nhật Bản tại Vimac đang được duy trì ở mức độ khá cao, với nhiều ngành nghề đa dạng và có xu hướng tăng lên trong thời gian tới. Năm 2014 Nhật Bản tiếp tục là thị trường tiếp nhận số lượng lớn thực tập sinh Việt Nam.

Ngành nghề phái cử

Hiện trung tâm Vimac đã ký kết với các nghiệp đoàn Nhật Bản để phái cử tu nghiệp sinh sang Nhật thuộc các lĩnh vực ngành nghề sau:
 
 Xây dựng
 Chế biến thực phẩm
 Dệt may
 Cơ khí và kim loại
 Ngành nghề khác
 

Quy trình phái cử

Quá trình thực tập tại Nhật

Quá trình sau khi về nước


Fanpage

Rate

Du lịch