(+84)938.908.606
Trang chủ Tuyển dụngCẨM NANG XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG Các khoản được khấu trừ trực tiếp vào lương của lao động Việt Nam tại Đài Loan

Các khoản được khấu trừ trực tiếp vào lương của lao động Việt Nam tại Đài Loan

Ngày đăng: 02/08/2017

Các khoản tiền sẽ được trừ vào lương của lao động tại Đài Loan sẽ bao gồm:
_ Bảo hiểm y tế: Tất cả lao động có thẻ cư trú tại Đài Loan đều phải tham gia và đóng bảo hiểm y tế hàng tháng một khoản = mức lương cơ bản x 4,55% x 30%.
ü  4,55 % là mức phí bảo hiểm y tế
ü  30% là mức phí bảo hiểm mà người lao động phải tự đóng, 60% do chủ xí nghiệp đống và 10% còn lại được Chính phủ Đài Loan hỗ trợ.
_ Bảo hiểm lao động = mức lương cơ bản x 9% x 20%, loại bảo hiểm dựa trên tinh thần tự nguyện của lao động nhưng phải được sự đồng ý của chủ sử dụng lao động. Hoặc tại một số xí nghiệp, chủ sử dụng sẽ mua bảo hiểm này cho tất cả nhân viên.
Trong đó:
ü  9% là mức phí bảo hiểm lao động theo quy định của pháp luật
ü  20% là mức phí bảo hiểm mà lao động phải đóng, 70% chủ sử dụng lao động đóng và 10 % được chính phủ Đài Loan hỗ trợ.
_ Thuế thu nhập: đây là khoản thuế bắt buộc đối với tất cả lao động nước ngoài tại Đài Loan.
ü  Nếu lao động làm dưới 183 ngày thì mức thuế thu nhập cá nhân phải nộp là 20% mức lương cơ bản.
ü  Nếu lao động làm việc và cư trú trên 183 ngày thì mức thuế phải nộp là 6% mức lương cơ bản.
ü  Các khoản thưởng, làm thêm không phải đóng thuế.
ü  Nếu tổng mức lương cơ bản của lao động trong 1 năm từ 214.560 Đài tệ trở xuống sẽ được miễn thuế.
_ Chi phí ăn, ở: dao động trong khoảng 0 – 2500 Đài tệ. Nếu lao động làm việc trong các xí nghiệp, nhà máy hoặc công trường, thì khoản tiền này có thể sẽ được trừ trực tiếp vào lương. Riêng đối với các lao động làm giúp việc, hộ lý gia đình thì khoản tiền này sẽ do chủ sử dụng chịu hoàn toàn.
_ Phí dịch vụ và giao thông: theo quy định của Luật pháp Đài Loan thì mỗi tháng lao động nước ngoài sẽ phải đóng cho môi giới tiền quản lý một lần: năm nhất là 1.800 Đài tệ, năm 2 là 1.700 Đài tệ. năm 3 là 1.500 Đài tệ.
Tóm lại trung bình mỗi tháng lao động Việt Nam tại Đài Loan sẽ bị khấu trừ những khoản tiền sau:
- Phí bảo hiểm y tế: 263 Đài tệ/tháng
- Bảo hiểm lao động: 347 Đài tệ/tháng
 
- Phí dịch vụ và giao thông:
ü  Năm đầu: 1800 Đài tệ/tháng                              
ü  Năm 2: 1700 Đài tệ/tháng                              
ü  Năm 3: 1500 Đài tệ/tháng
- Thuế thu nhập cá nhân: 1156 Đài tệ/tháng
Tổng: 3266 Đài tệ/tháng.

(Nguồn: ST)
Các tuyển dụng khác

Fanpage

Rate

Du lịch