093 908 2017

DANH SÁCH CÁC CÔNG TY XKLĐ

Ngày đăng: 27/03/2018

298 công ty XKLĐ đã được cấp phép hoạt động (cập nhật 16/11/2017):

Trung tâm lao động ngoài nước – Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội
Trung tâm Hợp tác chuyên gia và nhân lực y tế với nước ngoài
Tổng công ty Xây dựng nông nghiệp Việt Nam – Công ty cổ phần
Tổng công ty Xây dựng Hà Nội
Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1
Tổng công ty Vận tải thuỷ – CTCP
Tổng công ty Thuỷ sản Việt Nam-Công ty cổ phần
Tổng công ty Thuỷ sản Hạ Long
Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP
Tổng công ty Thành An (Công ty TNHH MTV)
Tổng công ty Phát triển Phát thanh Truyền hình thông tin – Công ty cổ phần
Tổng công ty LICOGI-CTCP
Tổng công ty Lắp máy Việt Nam-Công ty TNHH một thành viên
Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam
Tổng công ty Kinh tế kỹ thuật công nghiệp quốc phòng
Tổng công ty hàng hải Việt Nam
Tổng công ty Du lịch Hà Nội
Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội
Tổng công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC – Công ty TNHH một thành viên
Tổng công ty Công nghiệp tàu Thuỷ (VINASHIN)
Tổng công ty Công nghiệp ô tô Việt Nam
Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí
Tổng công ty Cổ phần Thương mại Xây dựng
Tổng công ty cổ phần đường sông miền Nam
Tổng công ty Cơ khí xây dựng-Công ty TNHH một thành viên
Công ty TNHH Y.H Trade Việt Nam
Công ty TNHH Xuất khẩu lao động Bảo Sơn
Công ty TNHH Xây dựng – Sản xuất – Thương mại Trường Giang
Công ty TNHH vận tải và xây dựng
Công ty TNHH Vận tải biển và Cung ứng nhân lực quốc tế Nosco
CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN SAO PHƯƠNG ĐÔNG
Công ty TNHH Thương mại và Nhân Lực quốc tế FLC
Công ty TNHH thương mại Quốc tế Bảo Thịnh
Công ty TNHH Thương mại quốc tế
Công ty TNHH Thương mại dịch vụ và Phát triển nhân lực quốc tế Cửu Long
Công ty TNHH Thương mại & Phát triển nhân lực Á Châu
Công ty TNHH Sunrise Việt Nam
Công ty TNHH Sen Đại Dương
Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Hoàng Minh
Công ty TNHH Quốc tế Song Hỷ Gia Lai
Công ty TNHH PN Toàn cầu
Công ty TNHH phát triển nguồn nhân lực AKURUHI JV
Công ty TNHH Nhật Huy Khang
Công ty TNHH Nhân lực Mirai
Công ty TNHH Nhân lực Á Châu
Công ty TNHH nguồn nhân lực Châu Á
Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển nông nghiệp Hà Nội
Công ty TNHH MTV Abey’s Medical
Công ty TNHH một thành viên Vạn Hoa H.A.I.P.H.O.N.G
Công ty TNHH một thành viên ứng dụng công nghệ mới và Du lịch
Công ty TNHH một thành viên Thuyền viên VIPCO
Công ty TNHH một thành viên Thương mại Du lịch Sài Gòn
Công ty TNHH Một thành viên Quốc tế Hà Nội
Công ty TNHH một thành viên Hanel
Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ và Thương mại VCCI
Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn Dầu khí
Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ lữ hành Saigontourist
Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ Kỹ thuật và Xuất nhập khẩu
Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ dầu khí Sài Gòn Nhân lực
Công ty TNHH một thành viên đào tạo và cung ứng nhân lực-Haui
Công ty TNHH KTM
Công ty TNHH Khai Phát
Công ty TNHH Huấn luyện, Cung ứng lao động và Dịch vụ hàng hải VINIC
Công ty TNHH Hợp tác Lao động và Thương mại Thái Bình
Công ty TNHH Hợp tác lao động và Thương mại ISM
Công ty TNHH hợp tác lao động quốc tế Hải Việt
Công ty TNHH Hợp tác lao động LACO
CÔNG TY TNHH HỢP TÁC GIÁO DỤC QUỐC TẾ THỜI ĐẠI MỚI
Công ty TNHH Ê SU HAI
CÔNG TY TNHH DŨNG GIANG
Công ty TNHH Dịch vụ Quốc tế Sài Gòn
Công ty TNHH Dịch vụ hàng hải và thương mại Thanh Hà
Công ty TNHH Đầu tư, Thương mại và dịch vụ Quinn Hà Nội
Công ty TNHH đầu tư và xây dựng Hoàng Phát
Công ty TNHH Đầu tư quốc tế Mai Linh
Công ty TNHH Đầu tư HPC
Công ty TNHH Đầu tư hợp tác quốc tế Daystar
Công ty TNHH Đầu tư & Phát triển nhân lực Vạn Xuân
Công ty TNHH Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực PITSCO
Công ty TNHH đào tạo và khai phát quốc tế nguồn nhân lực Futurelink
Công ty TNHH Cung ứng nhân lực và Thương mại quốc tế Sao Việt
Công ty TNHH cung ứng lao động Mekong
Công ty TNHH Ánh Thái Dương
Công ty CP Thương mại và Cung ứng Việt Lực
Công ty CP Cung ứng lao động Dịch vụ xây dựng thủy lợi
Công ty cổ phần xúc tiến đầu tư MH Việt Nam
Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Vật tư thiết bị đường sắt
Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Bạch Đằng
Công ty cổ phần xuất nhập khẩu và hợp tác quốc tế
Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Hợp tác đầu tư VILEXIM
Công ty cổ phần xuất nhập khẩu và hợp tác đầu tư giao thông vận tải
Công ty cổ phần xuất nhập khẩu và giao lưu quốc tế Hòa Bình
Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu tổng hợp và Chuyển giao công nghệ Việt Nam
Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Tổng hợp II
Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thương mại Hợp tác Nhân lực Quốc tế Việt Nam
Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu than Vinacomin
Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thái Nguyên
Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hải Dương
Công ty cổ phần xuất nhập khẩu dịch vụ và Du lịch Hùng Vương
Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu chuyên gia, lao động và kỹ thuật
Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu C.I.P Co.
Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu 3-2 Hoà Bình
Công ty cổ phần Xuất khẩu Thuỷ sản 2 Quảng Ninh
Công ty cổ phần Xuất khẩu lao động, Thương mại & Du lịch
Công ty cổ phần Xuất khẩu lao động và Thương mại du lịch
Công ty cổ phần Xuất khẩu lao động và Thương mại Bảo Việt
Công ty cổ phần Xuất khẩu lao động và Dịch vụ Vận tải Thủy Miền Nam
Công ty cổ phần Xuất khẩu lao động và Dịch vụ Thương mại Biển Đông
Công ty cổ phần Xây dựng, Thương mại và Dịch vụ Quốc tế Milaco
Công ty cổ phần Xây dựng, Dịch vụ và Hợp tác lao động
Công ty Cổ phần Xây dựng, Cung ứng nhân lực và Xuất nhập khẩu Thiên Ân
Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Đại Việt
Công ty Cổ phần xây dựng và phát triển nhân lực Trí Đức
Công ty cổ phần Xây dựng và Nhân lực Việt Nam
Công ty cổ phần Xây dựng và Cung ứng nhân lực Quang Trung
Công ty cổ phần Xây dựng và Cung ứng lao động quốc tế
Công ty cổ phần Xây dựng Nhân lực Gia Vi
Công ty cổ phần Xây dựng 47
Công ty Cổ phần VNJ
Công ty cổ phần Vinaconex Sài Gòn
Công ty Cổ phần Việt Phú
Công ty cổ phần Vật tư thiết bị giao thông
Công ty cổ phần Vạn Xuân Vivaxan
Công ty cổ phần vận tải, Thương mại và Du lịch Việt Nam
Công ty cổ phần vận tải và thuê tàu biển Việt Nam
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI ĐÔNG LONG
Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam
Công ty Cổ phần Vận tải biển và Xuất khẩu lao động
Công ty cổ phần Vận tải Biển và Hợp tác lao động quốc tế
Công ty cổ phần tư vấn du học và thương mại Giang Anh
Công ty cổ phần Traum Việt Nam
Công ty cổ phần Traenco
Công ty cổ phần Tracodi Sông Đà
Công ty cổ phần Tohoku Sông Đà
Công ty cổ phần TMS Nhân lực
Công ty cổ phần tiến bộ quốc tế
Công ty cổ phần Thuỷ sản Khu vực I
Công ty cổ phần Thương mại, Tư vấn đầu tư và Xây dựng TMDS
Công ty cổ phần Thương mại và Xuất nhập khẩu xây dựng Cosevco
Công ty cổ phần thương mại và phát triển quốc tế IPM
Công ty cổ phần Thương mại và Du lịch Âu Việt
Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư JV – System
Công ty Cổ phần Thương mại và Cung ứng nhân lực Quốc Tế Bắc Việt
Công ty cổ phần Thương mại Tổng hợp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Công ty cổ phần Thương mại Tam Quy
Công ty cổ phần Thương mại Sản xuất và Dịch vụ Tổng hợp
Công ty Cổ phần thương mại quốc tế Bảo Minh
Công ty cổ phần Thương mại Phát triển Kỹ thuật & Nhân lực Quốc tế
Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ và xuất nhập khẩu Hải Phòng
Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Minh Thanh
Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư và Phát triển Nguồn nhân lực Tracimexco
Công ty cổ phần thương mại Châu Hưng
Công ty cổ phần Tập đoàn JVS
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DHT
CÔNG TY CÔ PHẦN TẬP ĐOÀN ANH VINH
Công ty cổ phần T&T Hà Nội
Công ty cổ phần SUBARU
Công ty cổ phần Sông Đà 909
Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà
Công ty cổ phần Sản xuất Kinh doanh dịch vụ và Xuất nhập khẩu quận 1
Công ty cổ phần quốc tế Trường Hải
Công ty cổ phần quốc tế Trường Gia TMC
Công ty cổ phần quốc tế Nhật Minh
Công ty cổ phần quốc tế Minh Tâm
Công ty cổ phần quốc tế Cocoro
Công ty Cổ phần Quốc tế – TIC
Công ty Cổ phần Quản lý tàu biển Phú Tài
Công ty cổ phần Quản lý – Tư vấn Đầu tư Nhân lực Hoàng Việt
Công ty cổ phần Phát triển Sản xuất Thương mại Sài Gòn
Công ty cổ phần phát triển quốc tế Việt Thắng
Công ty cổ phần phát triển quốc tế JVJSC
Công ty cổ phần phát triển quốc tế IDC
Công ty cổ phần phát triển nhân lực, Thương mại và Du lịch Viwaseen
Công ty cổ phần phát triển nhân lực, thương mại và dịch vụ TVC
Công ty cổ phần phát triển nhân lực VietProud
Công ty cổ phần Phát triển Nhân lực và Thương mại Việt Nam
Công ty cổ phần Phát triển Nhân lực Proshipser
Công ty cổ phần phát triển nguồn nhân lực quốc tế Thăng Long
Công ty cổ phần phát triển nguồn nhân lực LOD
Công ty Cổ phần Phát triển nguồn nhân lực Kinh Bắc
Công ty cổ phần Phát triển nguồn nhân lực Hoàng Long
Công ty Cổ phần Phát triển Nguồn Nhân lực ABC
Công ty cổ phần phát triển Liên Việt
Công ty Cổ phần Phát triển Kinh tế Kỹ thuật Việt Nam
Công ty cổ phần phát triển dịch vụ C.E.O
Công ty cổ phần phát triển công nghiệp – Xây lắp và Thương mại Hà Tĩnh
Công ty cổ phần Nhân lực, Xây dựng và Công nghệ mới Việt Nam
Công ty cổ phần nhân lực Việt Tín
Công ty cổ phần nhân lực Việt Nam Nhật Bản
Công ty cổ phần Nhân lực và Thương mại Vinaconex
Công ty cổ phần Nhân lực và dịch vụ Á Đông
Công ty cổ phần nhân lực và dịch vụ Á Châu
Công ty Cổ phần nhân lực TTC Việt Nam
Công ty cổ phần Nhân lực Toàn Đài
Công ty cổ phần Nhân lực Thuận Thảo
Công ty cổ phần Nhân lực Quốc tế Việt
Công ty cổ phần nhân lực quốc tế và thương mại Sông Hồng
Công Ty Cổ Phần Nhân Lực Quốc Tế SOVILACO
Công ty cổ phần nhân lực quốc tế ICO
Công ty cổ phần nhân lực Hoàng Hà
Công ty cổ phần Nhân Đạt Kesa
Công ty cổ phần Nguồn nhân lực Vinamotor
Công ty Cổ phần nguồn nhân lực Việt Nam – Thái Bình Dương
Công ty cổ phần nguồn nhân lực và phát triển kinh tế hợp tác
Công ty cổ phần nguồn nhân lực Thiên Đạt
Công ty cổ phần Nguồn nhân lực Quốc tế Thuận An KYOTO
Công ty cổ phần Mỹ thuật Trung ương
Công ty cổ phần MOPHA
Công ty cổ phần May và Xuất khẩu lao động Phú Thọ
Công ty cổ phần Máy – Thiết bị dầu khí
Công ty cổ phần LMK Việt Nam
Công ty cổ phần liên kết TOKYO
Công ty cổ phần liên doanh đầu tư quốc tế KLF
Công ty cổ phần Kinh doanh Kiyokawa
Công ty cổ phần kết nối nhân lực Việt
Công ty Cổ phần ITC Quốc tế
Công ty cổ phần ISSHIN
Công ty cổ phần Intraco Quốc tế
Công ty cổ phần IDC
Công ty Cổ phần Hữu nghị Bắc Giang
Công ty cổ phần hợp tác thương mại quốc tế Việt Nhật
Công ty cổ phần hợp tác quốc Châu Anh
Công ty cổ phần hợp tác lao động với nước ngoài
Công ty cổ phần Hợp tác lao động và Thương mại
CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ VINACO
Công ty cổ phần Hàng Hải Liên Minh
Công ty cổ phần Du lịch và Xuất nhập khẩu Vĩnh Phúc
Công ty cổ phẩn Du lịch và Tiếp thị Giao thông vận tải Việt Nam (Vimac - Vietravel)
Công ty cổ phần du lịch IIG
Công ty cổ phần Du lịch Hà Tây
Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất khẩu lao động và chuyên gia
Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất khẩu Lao động & Chuyên gia Thanh Hoá
Công ty cổ phần dịch vụ và vận tải Biển Bắc Hải Phòng
Công ty cổ phần Dịch vụ và Thương mại Việt Ngọc
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HÀNG KHÔNG
Công ty cổ phần dịch vụ Thương mại và Xuất khẩu lao động Trường Sơn
Công ty cổ phần dịch vụ nhân lực Toàn Cầu
Công ty cổ phần dịch vụ hợp tác quốc tế Trường Thịnh
Công ty cổ phần Dịch vụ Hợp tác quốc tế
Công ty Cổ phần dịch vụ – vận tải biển Hải Vân
Công ty cổ phần Dệt may Sài Gòn
Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Cung ứng nhân lực Hoàng Long
Công ty cổ phần đầu tư Vĩnh Cát
Công ty cổ phần đầu tư VIDP
Công ty cổ phần Đầu tư và Xuất nhập khẩu Viglacera
Công ty cổ phần đầu tư và Xây dựng số 1 Hà Nội
Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Triển Việt
Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Tạp phẩm Sài Gòn
Công ty Cổ phần đầu tư và Thương mại Quốc tế VINASEM Việt Nam
Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại CTM
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ TÀI SẢN Á CHÂU
Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Nhân Việt
Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Nhân lực
Công ty cổ phần đầu tư và phát triển nguồn nhân lực Đông Anh
Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển kinh doanh Toàn Cầu
Công ty cổ phần Đầu tư và Hợp tác quốc tế Thăng Long
Công ty cổ phần đầu tư và hợp tác quốc tế Nam Việt
Công ty cổ phần đầu tư và Dịch vụ phát triển nguồn nhân lực Long Á Châu
Công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ nhân lực Việt Nam
Công ty Cổ phần đầu tư và Cung ứng nhân lực Tràng An
Công ty cổ phần đầu tư tổng hợp Hà Nội
Công ty cổ phần Đầu tư thương mại và Xuất Nhập khẩu Hoàng Hưng
Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Xây dựng Hải Phong
Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Nhân lực quốc tế
Công ty cổ phần đầu tư thương mại và dịch vụ tổng hợp Hà Nội
Công ty cổ phần Đầu tư thương mại và dịch vụ Solex
Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Thịnh Long
Công ty cổ phần đầu tư tài chính và phát triển thương mại quốc tế (IVC)
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH & TRUYỀN THÔNG QUỐC TẾ
Công ty cổ phần đầu tư Sài Gòn giá trị
Công ty cổ phần đầu tư quốc tế Vinacom Việt Nam
Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế ICC Hà Nội
Công ty cổ phần Đầu tư Quốc Huy
Công ty cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng Đại Việt
Công ty cổ phần đầu tư phát triển Thăng Long
Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải
Công ty cổ phần Đầu tư nhân lực Thương mại Xuất nhập khẩu Sài Gòn
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DU HỌC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ VTC1
Công ty cổ phần Đào tạo và Xây lắp điện Hà Nội
Công ty cổ phần Đào tạo và phát triển công nghệ Hà Nội
công ty Cổ phần Đào tạo và Cung ứng nguồn nhân lực nhân tài
Công ty cổ phần Đào tạo Nhân lực quốc tế Thành Đô
Công ty cổ phần Da giày Việt Nam
Công ty cổ phần cung ứng nhân lực Xuân Hoa
Công ty cổ phần Cung ứng nhân lực Việt Nhật
Công ty cổ phần Cung ứng nhân lực và thương mại VIETCOM
Công ty cổ phần cung ứng nhân lực và Thương mại quốc tế
Công ty cổ phần cung ứng nhân lực và thương mại Phú Đạt Toàn Cầu
Công ty cổ phần Cung ứng nhân lực quốc tế và Thương mại
Công ty cổ phần cung ứng nhân lực quốc tế Polimex
Công ty cổ phần Cung ứng Lao động và Thương mại Hải Phòng
Công ty cổ phần cung ứng dịch vụ Hàng Không
Công ty cổ phần Cung ứng & Xuất nhập khẩu lao động Hàng không
Công ty cổ phần công nghệ cao Vĩnh Phúc
Công ty cổ phần công nghệ cao Phúc Thái
Công ty cổ phần BCD Toàn Cầu
Công ty cổ phần Bách nghệ Toàn Cầu
Công ty Cổ phần ABS Việt Nam

Nguồn: website của Cục quản lý lao động ngoài nước.

Các tin tức khác

Fanpage

Rate

Du lịch