093 908 2017
Trang chủ Tin tứcVăn bản nhà nước về XKLĐ Điều kiện để được vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội để đóng phí đi lao động ở nước ngoài

Điều kiện để được vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội để đóng phí đi lao động ở nước ngoài

Ngày đăng: 28/11/2018
Theo quy định hiện nay người lao động được vay vốn tại NHCSXH để đóng chi phí đi lao động ở nước ngoài (hoặc đi xuất khẩu lao động) phải thuộc các đối tượng sau đây:
Người lao động thuộc hộ nghèo và người lao động là người dân tộc thiểu số (theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 4/10/2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác; Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm).
Người lao động thuộc hộ cận nghèo, người lao động là thân nhân của người có công với cách mạng (theo Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm).
Người lao động thuộc các hộ gia đình trực tiếp sản xuất nông nghiệp trên phạm vi cả nước bị Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp mà không có đất để bồi thường (theo Quyết định số 52/2012/QĐ-TTg ngày 16/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ giải quyết việc làm và đào tạo nghề cho người lao động bị thu hồi đất nông nghiệp).
Người lao động sinh sống tại huyện nghèo (theo Quyết định số 71/2009/QĐ-TTg ngày 29/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án hỗ trợ các huyện nghèo đẩy mạnh XKLĐ góp phần giảm nghèo bền vững giai đoạn 2009-2020).
Người lao động thuộc hộ gia đình có cá nhân trong danh sách bị thiệt hại do sự cố môi trường biển (theo Quyết định số 12/QĐ-TTg ngày 06/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ  về việc Phê duyệt Đề án “Xác định thiệt hại, thực hiện bồi thường, hỗ trợ; khôi phục sản xuất và đảm bảo an sinh xã hội cho người dân bị ảnh hưởng do sự cố môi trường biển tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế”)
Ngoài ra, người vay vốn phải có đủ các điều kiện, cụ thể: Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; Cư trú hợp pháp tại địa phương được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận; Có Hợp đồng ký kết giữa người lao động và doanh nghiệp dịch vụ, tổ chức sự nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Nguồn: Ngân hàng Nhà nước
Các tin tức khác

Fanpage

Rate

Du lịch