093 908 2017

Hồ sơ ứng viên

Hồ sơ ứng viên

Nơi cập nhật hồ sơ của các ứng viên

Mr Alex

Mr Alex

 • Applied Position: F&B/ Steward.
 • 2 years experience in hotel and restaurant field.
 •  
Mr Bean

Mr Bean

 • Applied Position: F&B/ Steward.
 • 2 years experience in hotel and restaurant field.
 •  
Trần Minh Chiến

Trần Minh Chiến

 1. Applied Position: F&B/ Steward
 2. 2 years experience in hotel and restaurant field.
 3. Good communication skill in Chinese 
Anna

Anna

 • Applied Position: F&B/ Steward.
 • 2 years experience in hotel and restaurant field.
 • Good communication skill in Chinese

Giới thiệu chương trình

Giới thiệu chương trình của các quốc gia

Liên hệ hợp tác

Fanpage

Rate

Du lịch