093 908 2017

Khóa đào tạo

Khóa đào tạo

Khóa học: 3 tuần
Giao tiếp cơ bản

Khóa học:  4 - 6 tháng

Chứng nhận của Vietravel: Dành cho các bạn đang có nhu cầu học tiếng Nhật cơ bản để chuẩn bị sang Nhật tu nghiệp

Khóa học: 3 tháng
Đào tạo: Kỹ năng giao tiếp cơ bản, thuật ngữ trong giao tiếp, ngữ  làm thế nào để có được một cuộc hội thoại tự nhiên nhất, ngữ âm

Khóa học: 2 - 4 tháng

Chứng nhận của Vietravel: Nắm chắc kiến thức trình độ sơ cấp, nắm vững từ vựng. Giao tiếp cơ bản

Thời gian đào tạo: 100 tiết học
Chứng nhận của Vietravel:
  Lớp học tăng vốn hiểu biết về văn hóa, phong tục tập quán, luật pháp của nước tiếp nhận

Fanpage

Rate

Du lịch