(+84) 938.908.606
Trang chủ Khóa đào tạoĐÀO TẠO Anh Văn chuyên ngành du lịch

Anh Văn chuyên ngành du lịch

Ngày đăng: 21/11/2016

Tôi là giáo viên đã có nhiều năm dạy anh văn giao tiếp, anh văn thương mại cho người đi làm.

- Anh văn giao tiếp: luyện phát âm chuẩn, luyện nghe nói đọc viết
- Anh văn thương mại dạy cho người đi làm bên xuất nhập khẩu
- Anh văn ngữ pháp cho học sinh, lấy lại căn bản anh văn cho học sinh
Xin liên hệ 0165 854 6695
Các khóa đào tạo khác

Rate

Fanpage