Trang chủ Tin tứcTin bốn phương Nâng cao năng lực cán bộ làm công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại các huyện nghèo

Nâng cao năng lực cán bộ làm công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại các huyện nghèo

Ngày đăng: 14/11/2022

Trong khuôn khổ các hoạt động thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, ngày 04 và 05/10/2022, Cục Quản lý lao động ngoài nước đã phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa và Ủy ban nhân dân các huyện Thường Xuân và Bá Thước tổ chức Tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ của địa phương làm công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Tham gia 02 buổi tập huấn gồm khoảng 200 cán bộ cơ quan chức năng của huyện, cán bộ các tổ chức chính trị xã hội, đoàn thể (Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên) làm công tác thông tin, tuyên truyền và hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài tại các xã thuộc 02 huyện nghèo là Thường Xuân và Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa. Tập huấn đã cung cấp thông tin về Chương trình, quy định và nội dung hỗ trợ người lao động thuộc đối tượng chính sách đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; thông tin về các thị trường tiếp nhận lao động trọng điểm đối với lao động Việt Nam…; đồng thời đại biểu tham dự cũng được trao đổi và cách thức tư vấn và khai thác thông tin chính thống về lĩnh vực đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng để có thể hướng dẫn và hỗ trợ người lao động tại địa phương có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Trong khuôn khổ Tập huấn, đại biểu tham dự còn được thông tin về đơn hàng phù hợp tuyển dụng người lao động huyện nghèo đi làm việc ở nước ngoài từ đại diện một số doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Bên cạnh đó, lớp tập huấn cũng là dịp chia sẻ những cách làm hay, điển hình tốt, trao đổi và giải đáp những vấn đề còn vướng mắc tại cấp cơ sở trong hoạt động thông tin tuyên truyền, hỗ trợ và giải quyết hồ sơ, thủ tục đối với người lao động địa phương đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng./.

Fanpage

Rate

Du lịch