Trang chủ Tin tứcQuy phạm pháp luật Yêu cầu doanh nghiệp dịch vụ rà soát, báo cáo đáp ứng điều kiện hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

Yêu cầu doanh nghiệp dịch vụ rà soát, báo cáo đáp ứng điều kiện hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

Ngày đăng: 14/11/2022

Triển khai quy định của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng số 69/2020/QH14, ngày 10/11/2022, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Công văn số 4561/LĐTBXH-QLLĐNN yêu cầu các doanh nghiệp đã được cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng theo quy định của Luật về Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng số 72/2006/QH11.

Khẩn trương rà soát, bổ sung đầy đủ điều kiện và báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 01/01/2023. Nội dung và mẫu báo cáo theo quy định tại Khoản 1 Điều 46 Nghị định số 112/2021/NĐ-CP ngày 10/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thị hành Luật Người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (doanh nghiệp có thể tải mẫu báo cáo tại mã QR tại Công văn trên) và nhập thông tin trực tuyến tại địa chỉ: (bit.ly/3UvyyUK).

Đến ngày 01/01/2023 nếu doanh nghiệp không bổ sung đầy đủ điều kiện theo quy định và gửi báo cáo rà soát thì phải chấm dứt hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và bị thu hồi Giấy phép. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ ban hành quyết định thu hồi Giấy phép theo quy định của pháp luật.

Tính đến ngày 31/10/2022, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Cục Quản lý lao động ngoài nước) mới nhận được báo cáo đáp ứng điều kiện của 68 doanh nghiệp.

Các tin tức khác

Fanpage

Rate

Du lịch